Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Gió ơi gió hỡi gió ời!

Ngọn gió nào đưa anh đến bên tôi 
Rồi lại thổi anh xa rời tôi mãi mãi
 Trái tim tôi dẫu rằng đã… yêu
 Gió thổi anh rồi sao lại nặng lòng thế gió ơi
 Ngọn gió nào thổi anh vội xa tôi 
Để trái tim tôi thêm nhiều lần lỗi nhịp 
Bóng hình anh phải chăng giờ mờ mịt 
Để hồn tôi lặn lội mãi đi tìm
Sao gió nói chỉ rung động trái tim thôi 
Để tôi mãi tìm anh trong nỗi nhớ 
Thôi gió ơi xin đừng đùa tôi nữa 
Trả lại anh về một lần nữa tôi xin 
 Gió ơi gió đừng bắt tôi tìm nữa 
Trả lại anh cho trái tim tôi rộng mở 
Rồi ngày mai từ trong từng nhịp thở 
Bóng hình anh mãi ở lại bên tôi...