Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Dạ Khúc Buồn!


Chẻ nỗi buồn, xâu nỗi  nhớ lặng thinh,
Giữa chiều rộng, chơi vơi mình viễn xứ.
Thi nhân ơi…có biết bao tâm sự ,
Trĩu  vai gầy…đè con chữ vẹo xiêu.
Áng thơ buồn  nhuộm hoe vạt nắng chiều ,
Cứ nghẹn đắng  giữa bao nhiêu oan trái
Bến đợi mong , dòng sông xưa trở lại .
Cho sóng xô bờ, ngân  mãi khúc tình ca.
Xuân  dịu dàng không đỏng đảnh kiêu sa,
Vấn vít  hương tựa như là níu  giữ….
Kỷ niệm xưa, trong quá khứ  vẫn còn…
Thi nhân ơi…Đừng tấu dạ khúc buồn….Nguồn: ST