Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Có và Không!


 Tôikhông đẹp không giàu sang danh vọng
Sống cuộc đời đạm bạc không xa hoa
Cuộc đời tôi sống lặng lẽ âm thầm
Không điêu ngoa gạt người để lấy của
Không ganh đua gian trá để lọc lừa
 Không thủ đoạn mưu mô đầy gian xảo
Cuộc sống tôi biết cần kiệm tần tảo
Tạo đồng tiền bằng nước mắt mồ hôi
Không tham lam sống với tài đức thôi
Tuy sống nghèo nhưng tâm tư thanh thản
Có lòng quảng đại hỉ xả bao dung
Có chữ tâm hằng ngày luyện không ngừng
Và sống giữ lương tâm không ray rứt
Tôi sống giữ chữ nhẫn và đạo đức
Gạt bỏ ngoài tai những chuyện thị phi
Sống an phận với cái có mấy khi
Có và không của tôi là thế đó!
Tôi an phận với tâm hồn trong sáng